Ostatnie wiadomości

Przetarg na najem lokali użytkowych: 28.11.2014 r. 2014-10-31 13:34:48
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 28 listopada 2014 r. w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.
czytaj więcej »
Przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na GARAŻE - 28.11.2014 r. 2014-10-31 13:28:47
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 28 listopada 2014 r. w przetargu publicznym ograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne z przeznaczeniem na garaże.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1472/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 października 2014 r. 2014-10-29 14:22:49
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1438/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 października 2014 r. 2014-10-23 08:27:30
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1437/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 października 2014 r. 2014-10-23 08:26:14
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »