Ostatnie wiadomości

Zarządzenie Nr 1438/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 października 2014 r. 2014-10-23 08:27:30
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1437/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 października 2014 r. 2014-10-23 08:26:14
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1400/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2014 r. 2014-10-17 12:09:02
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym pod ogrody warzywno - kwiatowe.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1399/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2014 r. 2014-10-17 12:07:19
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Nabywanie i dzierżawa podwórek - nowa edycja. 2014-10-08 13:18:10
Miasto Gdańsk opublikowało drugą edycję wydanego w 2011 roku poradnika dla wspólnot mieszkaniowych, która ma na celu przekazanie wiedzy na temat zasad i przepisów związanych z nabywaniem i dzierżawą terenów przyległych do budynków mieszkalnych, zwanych podwórkami.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »