Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Ostatnie wiadomości

Przetarg na najem lokalu użytkowego Długa 84/85: 22.05.2014 r. 2014-04-17 08:32:36
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 22 maja 2014 r. w przetargu publicznym ograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego przy ulicy Długa 84/85 stanowiącego mienie komunalne
czytaj więcej »
Konkurs na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na GARAŻE: do 16.05.2014 r. 2014-04-17 08:20:57
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na garaże.
czytaj więcej »
Przetarg na najem lokali użytkowych: 15.05.2014 r. 2014-04-17 07:59:56
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 15 maja 2014 r. w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 402/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 kwietnia 2014 r. 2014-04-08 11:39:35
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.
czytaj więcej »
Program "Wspólne podwórko" 2014. 2014-04-02 14:41:28
Zachęcamy mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych do zapoznania się z programem Prezydenta Miasta Gdańska "Wspólne podwórko". Jest to forma wsparcia dla wspólnot, które dzierżawią podwórko i chcą je zrewitalizować.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »