Ostatnie wiadomości

Wizyta Borysa Panowa w GZNK. 2014-09-18 10:57:47
Miasto Gdańsk bierze udział w polsko-ukraińskim projekcie wsparcia reform samorządowych "Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE".
czytaj więcej »
Konkurs na najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa: do 10.10.2014. 2014-09-17 14:09:58
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.
czytaj więcej »
Konkurs na najem lokali użytkowych: do 10.10.2014 r. 2014-09-17 14:05:22
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.
czytaj więcej »
[AKTUALIZACJA]
Przetarg na najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa - 30.09.2014.
2014-09-12 09:46:39
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 30 września 2014 r. w przetargu publicznym nieograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa na czas nieoznaczony.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1241/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2014 r. 2014-09-04 21:18:31
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »