Ostatnie wiadomości

Zarządzenie Nr 1644/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 grudnia 2014 r. 2014-12-09 13:29:38
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pod ogrody warzywno - kwiatowe.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1615/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 grudnia 2014 r. 2014-12-07 20:44:06
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Problemy z połączeniami telefonicznymi na numery GZNK. 2014-11-26 11:29:27
Szanowni Państwo.
Z przykrością informujemy o problemach technicznych dotyczących połączeń telefonicznych z numerami Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.
czytaj więcej »
UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 października 2014 r.
2014-11-20 12:55:44
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska
czytaj więcej »
Nabywanie i dzierżawa podwórek - nowa edycja. 2014-10-08 13:18:10
Miasto Gdańsk opublikowało drugą edycję wydanego w 2011 roku poradnika dla wspólnot mieszkaniowych, która ma na celu przekazanie wiedzy na temat zasad i przepisów związanych z nabywaniem i dzierżawą terenów przyległych do budynków mieszkalnych, zwanych podwórkami.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »