Ostatnie wiadomości

Zarządzenie Nr 230/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. 2015-02-27 14:57:48
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pod ogrody warzywno - kwiatowe.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 209/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2015 r. 2015-02-24 09:47:11
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
"Wspólne Podwórko 2015" - spotkanie informacyjne. 2015-02-16 12:04:50
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, zainteresowanych wzięciem udziału w Programie "WSPÓLNE PODWÓRKO - 2015 rok" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 marca 2015 r.
czytaj więcej »
Gdańskie Rewolucje Podwórkowe 2015 2015-02-13 09:07:07
Dnia 19 marca w budynku Rady Miasta odbędzie się konferencja pt. "Gdańskie Rewolucje Podwórkowe 2015". Celem konferencji jest omówienie wyzwań stojących przed mieszkańcami i urzędnikami miejskimi dotyczących gdańskich podwórek.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 163/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lutego 2015 r. 2015-02-12 08:00:52
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »